Enerji Kimlik Belgesi

1 Şubat 2021
0 Yorum

Enerji kimlik belgesi kısaca EKB olarak da bilinmekte ve günümüzde alınması gereken önemli belgeler arasındadır. Bu nedenle hem 5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu’nda hem de Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği’nde enerji kimlik belgesi ile ilgili gerekli detaylara yer verilmektedir.

Enerji kimlik belgesi nedir?

Enerji kimlik belgesi, doğaya zarar vermemek adına enerjinin, doğru bir şekilde ve yeteri kadar kullanıldığını belirten verimlilik göstergesidir. Enerji kimlik belgesi nasıl alınır? Bu verimlilik göstergesi birkaç sınıftan oluşmakta ve konunun uzmanlarınca yapılan incelemeler sonucunda da yapının girdiği sınıf belirlenmektedir. Bu sınıf belirleme işlemi sırasında çeşitli parametreler kullanarak bazı hesaplamalar yapılır. Bunlardan elde edilen sonuçlar ise referans olarak alınan bir yapıya ait sonuçlarla karşılaştırılır. Sonuçlara göre de bir enerji kimlik belgesi oluşturulur. Yapının %30’undan fazla bir kısmında değişiklik yapılmadığı sürece alınan bu enerji kimlik belgesinin 10 seneye kadar geçerliliği vardır.

Enerji kimlik belgesini alırken gerekenler nelerdir?

Enerji belgesi almak isteyenlerin bazı belgeleri hazırlayarak ilgili yere başvuru yapmaları gerekmektedir.  Yapı ruhsatı, mimari proje, elektrik projesi, mekanik proje ve ısı yalıtım raporu gerekli olan belgelerdir. Burada belirtilen ısı yalıtım raporu yerine mantolama sözleşmesi de yeterli olabilmektedir. Ayrıca mevcut bina olarak nitelendirilen yapılar için başvuruda bulunacak kişilerin elinde bir mimari proje bulunmuyorsa bu binalara ait mimari projelere de belediyelerin imar arşivlerinden ulaşılabilmektedir.

Enerji Kimlik Belgesinde Hangi Bilgiler Bulunur?

Enerji kimlik belgesi üzerinde birçok bilgi bulunmaktadır. Bunlar:

  • Bina hakkında genel bilgiler,
  • Bina resmi ya da modeli,
  • Enerji performans sınıflandırması,
  • Karbondioksit salınım sınıfı,
  • Yenilenebilir enerji kullanım oranı,
  • Isıtma, soğutma, aydınlatma, havalandırma ve sıhhi sıcak su tüketim sınıfları,
  • Açıklanmalar bölümü,
  • Enerji kimlik belgesi hakkında bilgiler,
  • Enerji kimlik belgesini veren uzman hakkında bilgiler şeklindedir.
Enerji Kimlik Belgesinde Belirtilen Sınıflandırmalar

Bir enerji kimlik belgesine ait sınıflandırma A, B, C, D, E, F ve G olmak üzere toplam 7 adet sınıftan oluşmaktadır.  Bu harflerin her biri farklı enerji verimlilik düzeyini belirtmektedir. En düşük enerji verimlilik düzeyi G harfiyle gösterilirken en yüksek enerji verimlilik düzeyi ise A harfi ile gösterilmektedir. Zorunluluk getirilmeden önce yapılmış olup mevcut bina olarak nitelendirilen binalar A ile G arasında herhangi bir enerji verimlilik düzeyine sahip olabilmektedir. Ancak zorunluluğun getirilmesi sonrasında yapılmış olup yeni bina olarak nitelendirilen binaların en az C düzeyinde enerji verimliliğine sahip bir belge alması şarttır. Çünkü bu binalarda en az C sınıfı bir belge alınamazsa o bina için iskân ruhsatı da verilmemektedir.

Enerji Kimlik Belgesi Zorunlumu?

Binaların bir kısmı sahip oldukları özellikler nedeniyle enerji kimlik belgesi almaktan muaf tutulmaktadır. Bu doğrultuda enerji kimlik belgesi verilecek olan binaların 50 m2 ve daha büyük bir kullanım alanı ile 1000 m2 ve daha büyük bir inşaat alanına sahip olması gerekmektedir. Herhangi bir sanayi kolunda üretim ile ilgili çalışmalar yapılmayacak ve en az 2 sene kullanılacak olan bir yapı olması gerekmektedir. Ahır veya depo gibi ısıtma – soğutma işlemi uygulanmayan yapılar bu belge kapsamına girmemektedir. Ayrıca enerji kimlik belgeleri katlar için değil de binanın tamamı için hazırlanmaktadır.

Enerji Kimlik Belgesiyle İlgili Doğru Bilinen Bir Yanlış

Enerji kimlik belgesi alınırken binalarda dış cephe kaplaması bir diğer adıyla da mantolama yapılmasının şart olduğu düşünülmektedir. Ancak bu düşünce yanlış olup dış cephe kaplamasına sahip olmayan binalara da enerji kimlik belgesi verilebilmektedir.

Yorum Yap