Amortisman Nedir?

Gayrimenkullerin zaman içerisinde ve kullanıma bağlı olarak yıpranması ve aşınmasına amortisman denir. Amortisman süresi yıllık olarak hesaplanır ve menkulden gider olarak düşülür. Yapılan bu işleme emlak “amortisman hesaplama” adı verilir.

Amortisman Hesaplama Nasıl Yapılır?

Amortisman hesaplama, taşınmaz mallar ve tesisat gibi bazı şeyler için yapılabilmektedir. İşletme hesap defterinde kayıtlı olmayan taşınmaz amortisman oranları, yıllık amortisman değeri üzerinden hesaplanır. Bu oran, işletme defterinde gider hanesine kaydedilir. Amortisman ayırma işlemi de vergi kanunlarına göre hesaplanarak aynen uygulanır.

Vergi kanununa göre amortisman oranı maksimum yüzde yirmidir. Bu oranı aşmamak kaydı ile mükellefler amortisman oranının tespitinde serbest hareket edebilirler. Amortisman ayırması 12 aydan uzun süreli kullanılan işletmelerde yıpranma menkul değerden düşülerek değerlendirmenin yapıldığı an itibari ile envanterde kayıtlı ve yıllık kıymet değerinin aşılması dahilinde yapılabilir.

Hesaplanan bu “amortisman bedeli” işletmenin gelir gider defterinde kayıt altına alınır. Ödenen ücret ve diğer giderler kısmına amortisman olarak işlenir.

Peki, Amortisman Nasıl Hesaplanır?

Amortisman ücreti yatırımın değerinin aylık kira bedeline bölünmesi suretiyle hesaplanır.

Demirbaşlarda amortisman hesabı: Örneğin KDV hariç 10.000 lira değerindeki bir demirbaşın, kullanım süresi 5 sene kabul edilerek;

– Kullanım ömrü 1’e bölünür ve 2 ile çarpılarak “amortisman oranı” bulunur. Demirbaş bedeli üzerinden hesaplanan bu oran, amortisman adı altında ayrılır.

Amortisman oranı = 1 / Kullanım süre

1/5 = 0,2 x 2 = 0,4

0,4 x 10000 = 4000 lira

Amortisman süresi de yatırımın günlük değerinin aylık kira gelirine bölünmesidir.

Örneğin: Değeri 500.000 TRY olan bir gayrimenkulün kira getirisi aylık 2.500 TRY ise,

480.000 / 2.500 = 192

192 / 12 = 16 yıl olur.

Türkiye’de ortalama amortisman süresi 17- 18 yıl olarak hesaplanır. Hesapladığınız bu 16 yıllık süre yatırımınızın doğru olduğunu göstermektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

 

 / 

Select menu by going to Admin > Appearance > Menus

Sign in

Send Message

My favorites